Chính sách thanh toán

I. Phương Thức Thanh Toán

Chuyển Khoản Ngân Hàng:

  • Quý khách vui lòng sử dụng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng để thanh toán.
  • Thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được cung cấp trong quá trình đặt hàng.

Thanh Toán Trực Tiếp:

  • Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty.

II. Thời Hạn Thanh Toán

Đối Với Đơn Hàng Thường:

  • Thanh toán phải được thực hiện trước khi hàng được giao.

Đối Với Đơn Hàng Lớn hoặc Doanh Nghiệp:

  • Thời hạn thanh toán sẽ được thảo luận cụ thể và thỏa thuận trước khi giao dịch.

III. Hóa Đơn Thanh Toán

Cấp Hóa Đơn VAT:

  • Mọi đơn hàng đều được cấp hóa đơn VAT theo quy định của Nhà Nước.

Thông Tin Hóa Đơn:

  • Hóa đơn sẽ ghi rõ thông tin về sản phẩm, số lượng, đơn giá, và tổng giá trị thanh toán.

IV. Quy Định Khác

Giữ Hàng Đối Với Chuyển Khoản:

  • Chỉ sau khi nhận được thanh toán đầy đủ, chúng tôi sẽ gửi hàng hoặc bắt đầu quá trình giao dịch.

Chính Sách Phí Thanh Toán:

  • Khách hàng không phải chịu bất kỳ phí nào liên quan đến việc thanh toán.

V. Liên Hệ

Địa Chỉ: 253/6 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Điện Thoại: 0916.937.481

Email: Salevinacopro@Gmail.Com

Lưu ý: Chính sách thanh toán này tuân thủ theo quy định của Nhà Nước Việt Nam và nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch. Công ty cam kết đưa ra những điều kiện thanh toán thuận lợi và an toàn cho quý khách hàng.