Chính sách kiểm tra hàng

I. Quy Định Chung

Kiểm Tra Trước Khi Giao Hàng:

  • Chúng tôi cam kết kiểm tra kỹ lưỡng mọi hàng hóa trước khi giao đến tay khách hàng.

Chấp Nhận Kiểm Tra Của Khách Hàng:

  • Quý khách có quyền kiểm tra hàng hóa ngay sau khi nhận và có quyền từ chối nhận hàng nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào.

II. Quy Trình Kiểm Tra

Kiểm Tra Tình Trạng Bao Bì:

  • Kiểm tra xem bao bì có bất kỳ tổn thất nào không.

Kiểm Tra Số Lượng:

  • Đảm bảo số lượng hàng hóa trên đơn đặt hàng đúng như đã thỏa thuận.

Kiểm Tra Chất Lượng:

  • Đối với hàng hóa có yêu cầu về chất lượng, chúng tôi thực hiện kiểm tra theo các tiêu chuẩn đặt ra.

III. Quyền Lợi Của Khách Hàng

Quyền Từ Chối Nhận Hàng:

  • Nếu phát hiện hàng hóa bị hỏng hoặc không đạt chất lượng, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền.

Quyền Đổi Trả Hàng:

  • Trong trường hợp phát hiện lỗi từ phía chúng tôi, khách hàng có quyền đổi trả hàng hóa theo quy định.

IV. Thông Tin Liên Hệ

Địa Chỉ: 253/6 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Điện Thoại: 0916.937.481

Email: Salevinacopro@Gmail.Com

Lưu ý: Chính sách kiểm tra hàng hóa này tuân thủ theo quy định của Nhà Nước Việt Nam và nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa chất lượng và đảm bảo quy trình kiểm tra minh bạch và công bằng.